Veiling

 

afbeelding: Numismatica Herentals

 

 

 

10 juli 2022

 

(klik op de afbeeldingen voor een groter formaat)

Indonesië             1 +1 + 2,5 + 10 rupee                     1960-1963
Nr Afbeelding Land Munt Kwal Mat Inzet

hamer

1 Alexandrië Gallienus - AE20 - Troas, afbeelding paard 253 - 268 F AE 5.00  
2 Rome 3 bronsmuntjes - o.a. Constantinopolis  - 3e-4e eeuw nC div AE 1.00  
3   Claudius II - antoninianus – Felicitas  (dubbelslag) Pr Ag 15.00  
4 Brabant Leuven - denier met kz. BAST - 1248-1261 F/ZF Ag 20.00  
5   Maria-Theresia - 1/2 kroon - Brussel  - 1759 F/ZF Ag 30.00  
6 Vlaanderen Filips II - dubbele korte  - ZD ZG Cu 1.00  
7   Brugge - broodpenning Sint-Salvator - ±1750 F Pb/Sn 10.00  
8   Brugge - broodpenning O.L.Vrouw - 1770 F Pb/Sn 10.00  
9 Stavelot F. de Bavière - liard 'hoofd Medusa' - ZD F/ZF Cu 25.00  
10 Doornik Philippe IV - liard - 1665 F Cu 1.00  
11 België Leopold I - 2 centimes op cent NL - 1836 ZF Cu 5.00  
12   Leopold I - 1 franc blootshoofd  (zeldzaam) - 1849 ZG Ag 50.00  
13   Leopold I - 5 centimes - 1850 F Cu 1.00  
14   Leopold I - 20 centimes - 1853 F/ZF Ag 5.00  
15   Leopold I - 1 centime - 1862 F Cu 3.00  
16   Leopold II - 1 centime - 1873 Pr Cu 1.00  
17   Leopold II - 1 frank - 1887 VL ZF Ag 1.00  
18   Albert I - 10 francs - pos A. - 1930 FR ZF Ni 10.00  
19   Leopold III - 50 Fr - pos. A, met driehoek - 1940 VL/FR Pr Ag 15.00  
20   Leopold III - 50 Fr - pos. B, met driehoek - 1940 VL/FR Pr Ag 15.00  
21 Canada Elizabeth II - 1 dollar, herdenkingsmunt - 1980 FDC Ag 7.00  
22 Duitsland Duitse Rijk - 2 reichsmark - 1936 G Pr Ag 2.50  
23   Aachen - 16 marck - 1752 ZG Ag 10.00  
24 Finland Republiek - 1 markkaa - 1966 Pr Ag 2.00  
25   Nicolas II - 25 pennia - 1894 Zf Ag 1.00  
26 Frankrijk Republiek - 2 francs - 1872 A F Ag 5.00  
27   Republiek - 5 francs - Bordeaux - 1877 K ZF Ag 20.00  
28   Republiek - 5 francs - Bordeaux - 1878 K ZF Ag 25.00  
29   Republiek - 20 cent - Bordeaux - 1866 K F Ag 1.00  
30 Gr-Brittannië Georges III - 1 shilling - 1820 F/ZF Ag 5.00  
31 Griekenland Republiek - 1 drachme - 1873 F/ZF Ag 2.00  
32 Italië Mussolini - 20 lire-munt - kopie!! - '1943' Pr ? 2.00  
33   Parma - 10 soldi - 1815 F Ag 20.00  
34   Ferdinand II - 120 grana - 1855 ZF Ag 30.00  
35 Nederland Gelderland - oord Albrecht & Isabella - 1608 F/ZF Cu 5.00  
36   Wilhelmina - 10 cent - 1913 Pr+ Ag 1.00  
37 Sardinië Vittorio Amedeo III - 1/2 soldo - 1781 ZG Cu 1.00  
38 loten België: 28 munten Leopold II div div 1.00  
39   Nederland: 2 misslagen 25 cent Juliana div Ni 5.00  
40   Nederland: 5 misslagen 10 cent Juliana div Ni 10.00  
41   Nederland: 17x 1 cent + 1 penning div Cu 3.00  
42   Nederlands-Indië: 18 munten div Cu 1.00  
43   België: album met ± 400 munten, vanaf Albert I div div 10.00  
44   Katanga: 3 verschillende primitieve betalingsmiddelen - 641 gr div Cu 50.00  
45   Polen: album met ± 240 munten, vanaf 1917 div div 5.00  
46   Slovenië: reeks van 4 'Lipe' munten - 1991+1992 FDC div 15.00  
47 penningen België - Europalia Portugal 1991 - 420 gr. FDC AE 2.50  
48   België - Boudewijn & Fabiola, in etui - 1998 FDC Ag 30.00  
49   België - Boudewijn, in etui - 1986 FDC Ag 6.00  
50   Groot-Brittannië: pseudo euromunten-set - 2002 FDC div 15.00  
51   album met ± 302 penningen div div 1.00  
52   21 religieuze penningen div div 1.00  
53 sets Cook Islands: 7 munten - 2010 FDC div 5.00  
54   Thailand: 23 munten     div div 1.00  
55   Tokelau: 5 munten - 2012 FDC div 5.00  
56   Kenia: 5 munten FDC div 1.00  
57   Paraguay: 7 munten FDC div 1.00  
58   Venezuela: 7 munten FDC div 1.00  
59 varia Chinese cash-muntjes met 'flosh'

-

- 1.00  
60   houten muntenkoffer  (45x29x24cm)  met 6 plateaus - - 20.00  
61 biljetten België - 500 francs - 04-05-1938 F/ZF papier 1.00  
62   België - 100 francs - 20-02-1934 F papier 1.00  
63   België - 100 francs - 21-05-1948 F/ZF papier 2.50  
64   België - fantasiebiljet 5.000 Fr Van Rossem Pr papier 1.00  
65   Biafra - 1 pound - ZD F papier 1.00  
66   Duitsland - 1 mark, geallieerde bezetting - 1944 ZF papier 1.00  
67   Griekenland - 2.000 drachme - 8 letters - 11-10-1944 ZF papier 100  
68   Indonesië - 0.10 + 0.25 + 1 rupee - 1947-1956 FDC papier 3.00  
69   Indonesië - 5 + 10 + 25 rupee - 1959 FDC papier 2.00  
70   Indonesië - 5 + 10 + 25 rupee - 1959 FDC papier 3.00  
71   Italië - 3 biljetten div papier 1.00  
72   Spanje - 50 pesetas - 15-08-1928 Pr papier 1.00  
73   Zaïre - 50 zaires - 24-11-1982 ZF papier 1.00  
74   wereld - 10 moderne biljetten div papier 1.00  
75   wereld - 15 moderne biljetten FDC papier 2.00  

Terug

 

Veilingmodaliteiten:

 • Elk lid van Numismatica Herentals, of via een zusterclub aangesloten bij het EGMP, kan deelnemen aan de veiling.
 • De ingebrachte loten dienen vergezeld te zijn van een lijst in 2-voud, met naam, adres en telefoonnummer van de inbrenger en een beschrijving van de loten met hun inzetprijs.
 • Een exemplaar blijft bij de veilingmeester. Deze behoudt zich het recht voor om loten te weigeren of samen te voegen en te bepalen in welke veiling ze zullen worden opgenomen. Het is de bedoeling om deze steeds in de eerstvolgende veiling te koop aan te bieden.
 • De bieders halen, op vertoon van hun lidkaart van Numismatica Herentals of – EGMP, tijdig hun biednummer af aan de bestuurstafel.
 • Na afloop van de veiling kunnen de kopers hun loten, na contante betaling, in ontvangst komen nemen. De loten dienen onmiddellijk te worden geverifieerd, nadien kunnen geen klachten meer aanvaard worden.
 • Hierna wordt afgerekend met de inbrengers.
 • De veilingkosten bedragen 5 % voor de koper en 5 % voor de verkoper.
 • Niet-verkochte loten worden gratis teruggegeven.
 • Het betreffende lot wordt toegekend aan de hoogste bieder.
 • De veiling geschiedt door opbod, en wel als volgt :
  i. 1 – 5 €: + 25 cent
  ii. 5 – 10 €: + 50 cent
  iii. 10 – 50€: + 1 €
  iv. 50 – 100 €: + 2 €
  v. meer dan 100 €: + 5 €
 • Betwistingen van welke aard ook zullen door het bestuur van Numismatica Herentals, de veilingmeester in het bijzonder, beslecht worden.
 • Door hun deelname aan de maandelijkse clubveiling verklaren de leden dit reglement te kennen en zich aan de bepalingen ervan te onderwerpen.

Terug