Logo Numismatica Herentals

 

afbeelding: Numismatica Herentals

 

 

Dit oudste stadswapen van de stad Herentals, het embleem van de stad gehouden door twee leeuwen,
vinden we terug op een klok uit 1533

Logo detail

Deze Maria-klok, oorspronkelijk gegoten voor de Sint-Waldetrudiskerk en die later deel uitmaakte van de stadsbeiaard, rust nu tegen de gevel van de historische Lakenhal in het centrum van de stad.

Klok herentals           Lakenhalle

De boom, die nog steeds dienst doet als het officiële stadszegel, zou kunnen verwijzen naar de ontginningsbeweging, daar Herentals zou zijn gesticht op een plaats waar het bos werd ontgonnen.

Of was het misschien een gerechtsboom die verwijst naar het gebruik dat vele Kempense schepenen rechtspraken in open lucht, onder een boom, veelal een eik of een lindeboom.

Of is het dan een "peridex", een "wonderboom" die de zoetste vruchten ter wereld zou dragen, een betekenisvol symbool voor de welvaart en de bescherming die de stad aan haar burgers biedt?

bron: Historisch jaarboek van Herentals (1986) uitgegeven door "De Herentalse Geschiedkundige Kring" - Jan Goris, stadsarchivaris, "De oorsprong en evolutie van het Herentalse stadswapen

Boven